Wij verzoeken u het verschuldigde totaalbedrag onder vermelding van de concertdata over te maken naar:
IBAN:   NL32 INGB 0006 9740 35 BIC:   INGBNL2A t.n.v. Stichting Amati Ensemble

Het is ook mogelijk telefonisch te reserveren via +31 45 405 3851

Dhr./Mw.

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Concertdata

Kaartsoort

Aantal kaarten

adminBestel 1